fbpx

VOLOP Zorg Academy

VOLOP Zorg staat voor een sterk zorglandschap. Wij maken ons niet alleen hard voor het waarborgen van de kwaliteit in de zorg, maar maken ons ook hard voor continue kwaliteitsverbetering. Binnen de VOLOP Zorg Academy worden onze ZZP’ers en personeelsleden aan de hand van op maat gemaakte trainingen getraind in de persoonlijke ontwikkeling en in het opdoen van benodigde kennis en skills. Hierdoor worden onze medewerkers bekwaam om met diverse doelgroepen te werken en naadloos aan te sluiten op de visie, behandelmethode en werkwijze van onze opdrachtgevers. VOLOP Zorg vervult hiermee een positie die als uitzendbureau uniek is.

Een greep uit onze trainingen:

Doe maar gewoon

Belangrijke behoeften die vervuld moeten worden en een hoge mate van veiligheid waarin wij ons kunnen bewegen zijn nodig om ons goed en gewoon te kunnen functioneren. De keren dat deze behoeften onbeantwoord blijven zijn ook de keren dat agressie voorkomt in een groep. In deze training ligt de focus op de rol van onze ZZP’ers en personeelsleden in een specifieke (agressieve) situatie. Onze training is gebaseerd op de methodes ‘Heijkoop’ en ‘Triple C’. In de deze methodes staan het perspectief in een bepaalde situatie en het herstel centraal.

Assertiviteit

Zelfvertrouwen is zeer belangrijk voor de motivatie en uitstraling van een persoon. Bij VOLOP Zorg geloven wij dat onze ZZP’ers en personeelsleden sterk in hun schoenen moeten staan om te kunnen accelereren in het werk dat ze verrichten. Door middel van deze training gaan we aan de slag met de egopositie en hoe deze versterkt kan worden, het vergroten van het zelfvertrouwen en het staan voor de eigen overtuigingen.

Samen sterk

Agressie in de zorgverlening is helaas een veel voorkomend aspect. Dit kan doelgerichte agressie zijn, maar het kan ook vanuit de machteloosheid van cliënten komen. Ongeacht de oorzaak, geloven wij dat de zorgdragers getraind moeten zijn om met ratio te kunnen handelen en reageren. Door middel van ervaringsleren, effectieve interventies en vooral door inzicht in eigen instinctieve reactievermogen willen we daar met onze training op inzetten. Onze ZZP’ers en personeelsleden leren hoe ze vaardigheden kunnen inzetten die een preventieve werking hebben op agressieve situaties.

Teambuilding

Een gezonde werksfeer bevordert de algehele kwaliteit van de werkzaamheden. Binnen ons team bouwen wij graag aan een sterk team op een speelse manier. Wij organiseren regelmatig trainingen waarin de werkrelaties centraal staan. Of het nu sportief, creatief of communicatief is onze ZZP’ers en personeelsleden worden uitgedaagd om elkaar te stimuleren en beter te leren kennen. Eerlijkheid en plezier staan in deze training hoog in het vaandel.

Communicatie

Communicatie is een veelvoorkomend begrip dat iedereen kent en waarmee iedereen dagelijks mee bezig is. Toch blijkt in de praktijk dat er veel onduidelijkheden en misvattingen ontstaan door communicatie. Als een persoon iets probeert over te brengen doormiddel van communicatie komt deze boodschap bij de ontvangers niet altijd aan zoals in eerste instantie bedoeld. Deze training laat zien waaruit communicatie bestaat en hoe dit goed uitgevoerd kan worden. Met communicatie kunnen conflicten vermeden worden en de assertiviteit vergroot worden.

Persoonlijk meesterschap

In deze training worden onze ZZP’ers en personeelsleden uitgedaagd om zichzelf maximaal te ontplooien. Door middel van ervaringsoefeningen en specifieke opdrachten gaan ze aan de slag om de ontwikkeling te versterken op het gebied van controle over het realiseren van eigen doelstellingen. De training, soms confronterend, is een goede basis in persoonlijk meesterschap.

Omgaan met stress

Het werken in de zorg gaat gepaard met een hoge intensiviteit en werkdruk. Hiernaast ligt er een grote verantwoordelijkheid bij onze ZZP’ers en personeelsleden voor het zorgdragen van de cliënten. Om in deze omgeving te opereren is een gezonde en sterke mentale én fysieke gezondheid vereist. Als mensen stress ervaren kunnen allerlei gezondheidsklachten opspelen. Hoofdpijn, nekpijn, continue spanning en het gevoel van een burn-out kunnen het leven van een persoon helemaal op zijn kop zetten. Door middel van deze training kijken wij naar stressbronnen van onze ZZP’ers en personeelsleden  en hoe hierop gereageerd wordt. De participanten krijgen begeleiding en handvaten mee om de strijd aan te gaan met de stressbronnen.

Medicatie

Doormiddel van een praktijkstraining in combinatie met een e-learning worden onze medewerkers bevoegd tot het toedienen en uitzetten van medicatie onder bepaalde voorwaarden. De zorgprofessionals worden getraind in o.a. de wettelijke kaders omtrent medicatie verstrekking, toedieningsvormen, melden van incidenten en de speciale richtlijnen. Na een toetsing ontvangen de medewerkers een bekwaamheidsverklaring bij voldoende vaardigheden.

“De trainingen die ik heb ontvangen in de VOLOP Zorg Academy waren voor mij heel leerzaam. Ik merk mijn ontwikkeling in de dagelijkse omgang met cliënten. De trainingen hebben mij de juiste handvaten gegeven in de beoordeling van situaties en het handelen hier in.”

Thijs Helsloot

Een training aanvragen?

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

VOLOP Zorg B.V.

VOLOP Zorg is opgericht door zorgverleners voor zorgverleners.

Wij zijn gespecialiseerd in het uitzenden en detacheren van flexibele zorgverleners.

Contact

Databankweg 26 , Amersfoort

033 285 72 46

info@volopzorg.nl